Casa Nostra de Winterthur-Schaffhausen

Casa Nostra de Wintertur-Schaffhausen

Postfach 1649

8400 Winterthur

 

Ex-Junta Directiva

·         Presidència: Pasqual Soler

·         Vicepresidència: -

·         Secretariat: Moisès Alberola

·         Tresoreria: Carles Alberola

·         Vocal : Rosa Soler

 

 

 

L’associació ha estat dissolta a finals del any 2007. Els socis han tingut la possibilitat d’adherir-se a Casa Nostra de Zuric. Els arxius de Casa Nostra de Winterthur-Schaffhausen estan despositats al secretariat de Casa Nostra de Suïssa.

 

 

Resum història en preparació