Centre Català de Lausana

Centre Català de Lausana

 

Rue de Genève 91

1004 Lausanne

Tel: +41 21 625 93 86

E-Mail: ccl@catalansasuissa.org

Website: http://www.catalansasuissa.org

Informació general: centre.catala.lausana@bluewin.ch

Informació per joves: joves@centre-catala-lausana.ch

Informació per nouvinguts: infojoves@centre-catala-lausana.ch

Any de fundació: 1969

Nombre de socis (2009): 120

Junta Directiva

·         Presidència: URBANEJA Xavier [xavier.urbaneja@hotmail.com]

·         Vicepresidència: BELLMUNT Francesc [f.bellmunt.castells@bluewin.ch]

·         Vicepresidència: FERRER Montse

·         Secretariat: TARRÒS Josep Maria [jtarros30@hotmail.com]

·         Tresoreria: CABEZA Ma Pilar [pilicabeza@hotmail.com]

·         Vocal de Cultura: CUELLAR Ramon [r.cuellar.ultreia@bluewin.ch]

·         Delegada de Cultura: EBERENZ-GREOLES Carme [meberenz@bluewin.ch ]

·         Delegada d'activitats: MONTMANY Teresa

Presentació i historia

L'any 1963 es funda Casa Nostra de Suïssa (CNS), Associació de gent de parla catalana a Suïssa, amb representants de persones nascudes a diversos indrets de les terres de parla catalana. Els membres de la nova associació (adreça postal: Postfach 625 - 8304 Wallisellen), es reparteixen principalment per les zones industrials de la Suïssa de parla alemanya.

Malgrat que una de les primeres Assemblees generals de Casa Nostra de Suïssa se celebra a Lausana, ací no existeix cap grup organitzat fins l'any 1968 amb la creació de Casa Nostra Lausana-Ginebra. Quan poc més tard es crea Casa Nostra de Ginebra, la de Lausana es transforma en Casa Nostra de Lausana, i més tard, per decisió de l'Assemblea General, en Centre Català de Lausana (CCL).

De les reunions en cases particulars, en cafès o en centres de lleure del començament, es passa als locals de lloguer: rue de la Barre, rue des Terreaux, Av. des Acacias (a Prilly), per arribar a la rue de Genève on som actualment.

 

El Centre Català de Lausana (CCL) es regeix per uns estatuts aprovats l'any 1973, modificats l'any 1984, que preveuen els punts principals de govern de l'entitat. El Centre Català de Lausana (CCL) és una associació sense objectiu de lucre, amb la qual cosa s'acull als articles 60 i següents del codi civil suís. Actualment la junta directiva està formada per: president, vicepresident, secretari, tresorer, vocals, delegats d'activitats i representants. El president és elegit cada dos anys per l'Assemblea General i té qualitat per a nomenar els altres càrrecs de la Junta.

 

Des de la seva creació el 1969, el Centre Català de Lausana (CCL) és una filial de Casa Nostra de Suïssa (CNS) i és membre fundador (1996) de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC).

 

El Centre Català de Lausana (CCL) ha presentat a la Generalitat de Catalunya una sol·licitud de reconeixement i la inclusió en el registre del cens.

 

Tarròs Josep Maria

Secretari del Centre Català de Lausana (CCL)

Lausana, 26 de novembre 2009